Korábbi ajánlataink


A hatástalan dicséret és kritika végnapjai: korszerű visszajelzési technikák – 2017.03.02. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A visszajelzés helye, ideje, célja
 • A visszajelzések típusai: dicséret, kritika vagy megerősítő, építő visszajelzés
 • A siker feltétele: raport építés, és ennek technikái
 • Konstruktív és pozitív visszajelzések
 • Módszerek és technikák a hatékony visszajelzésekre
 • Visszajelzés kérése és (be)fogadása

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Coaching és HR: inspiráció és találkozási pontok – 2017.03.22. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A coaching, mint fejlesztési forma sajátosságai
 • A coaching szemlélet célkitűzései
 • A HR-ben hová férkőzhetnek be a coaching módszerei?
 • HRCC mátrix
 • Módszerek, gyakorlatok, eszközök

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!

 


A munkatársak mentalitásának mérhetősége – 2017.04.05. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mentalitás, attitűd, hozzáállás, értékszemlélet – szinonimák?
 • A mentalitás alappillérei a munkaszervezetben.
 • Mérési eszközök: Egyéni Mentalitás Index számítása, Csapat Mentalitás Index számítása.
 • A mentalitás mérésének felhasználási területei: kiválasztás, fejlesztés, csapatépítés, teljesítményértékelés.
 • Tények és tévhitek: a mentalitás mérésének korlátai.
 • Mérés, elemzés, következtetés: a mérés eredményeinek feldolgozása, következtetések egyéni és csapat szinten

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Csapatok coaching szemléletű támogatása – a vezetői eszköztár bővítése – 2016.11.24. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Coaching, mint fejlesztési forma
 • Csoportdinamika szerepe
 • Tipikus team coaching helyzetek
 • Interperszonális készségek fejlesztése a csapaton belül
 • Élmény alapú és kreatív eszközök
 • Kérdések ereje a csapatmunkában
 • Gyakorlatok a bemutatott eszközök működésére, saját élmény szerzése

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Vezetői legitimáció kérdése a munkaszervezetekben – 2016.11.09. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A legitimáció dilemmái
 • Legitimáció és felhatalmazás
 • A hatalom vezetéspszichológiai dilemmái
 • Hatni tudás és hitelesség
 • A vezetői hitelesség és a munkatársak önműködésének kapcsolata

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Kitörés a jutalmazás börtönéből – új utak a motivációs rendszer kialakításában – 2016.10.12. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Miért nem motivál a pénz, és tágabb értelemben a jutalom?
 • A teljesítmény és a motiváció kapcsolata
 • Miért tévesztjük össze a motivációt a munkatársak elégedettségével?
 • A motiváció három eredője: a hatalom, a teljesítmény és a kapcsolat
 • A motivációs faktorok ereje
 • A motivációs modell kidolgozásának folyamata

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Vezetői utánpótlás program a munkaszervezetekben – 2016.09.28. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A munkatársi alkalmasság kritériumai
 • Az emocionális szempontok jelentősége a munkatársak értékelésénél
 • A „lelki állóképesség” szerepe a vezető működésében
 • A vezetői alkalmasság kritériumai

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Vezetői attitűdök 2016.05.31. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Vezetői attitűd szociológiai vonatkozásai
 • A nevelői és vezetői attitűd kapcsolata
 • A vezetői attitűd és a személyiség viszonya
 • A közösségi stabilitás és a vezetés kapcsolata
 • Az egyes vezetői karakterekkel találkozó és ütköző karakterek

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Vezetés és/vagy manipuláció 2016.05.18. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Manipuláció pszichológiai fogalma
 • A vezető individuális szinergiája és a hatni tudás kapcsolata
 • A belső igény generálásának pszichológiai dilemmái
 • A tematizálás és manipuláció viszonya
 • A manipuláció határvonalai

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Gondolkodási zsákutcák II. – Döntéshelyzet 2016.04.06. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Gondolkodási zsákutcák feltárása, amely körbevesz minket a döntéshozatal terén
 • Ezen zsákutcák kiváltó okainak definiálása
 • Olyan módszerek elsajátítása, amelyek egyrészt csökkentik a gondolkodási zsákutcák számát, másrészt az eredményes döntéshozatalt szolgálják

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Hogyan alkossunk szabályokat? A szabályalkotás szabályai 2016.03.25. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A kódex fogalma
 • A kódexek eredménysztenderdje: mi ez? kiknek szól? kik készíthetik? mire nyújt megoldást? mi a célja? milyen paraméterei vannak?
 • Irányelvek és cselekvési szabályok jelentése és jelentősége
 • Kódexkészítési gyakorlat semleges területen
 • A kódexek sikerkritériumai

Kommunikációs dilemmák a panaszkezelésben 2016.02.19. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Ügyfél fogalma: ügy – ügyfél – az ügyem (termékem) másik fele
 • Közhelytől a pszichológiáig: “a vevőnek mindig igaza van.”
 • Kommunikációs stílusok
 • Agressziókezelés kommunikációs eszközökkel
 • Panaszkezelés és személyiségjellemzők
 • Verbális és nem-verbális kommunikáció jelentősége
 • Játszmák az ügyfélszolgálaton

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Kihívás, akadály, hiba, kudarc – mint a szervezet és munkatársak fejlesztésének lehetőségei 2016.01.27. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Kudarc, hiba, kihívás, akadály, balsiker, tévedés: vajon ezek szinonimák?
 • Híres kudarcok és bukások
 • A kudarcok szerepe a munkavégzésben munkatársi és vezetői szemüvegen keresztül
 • Módszerek a kudarcok feldolgozására
 • Gyakorlat, saját élmény

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Gondolkodási zsákutcák 2016.01.13. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A túláltalánosítás megjelenési formái és hatása a gondolkodásra
 • Felnagyítás es kicsinyítés tévútjai
 • A “mindent” vagy “semmit” típusú gondolkodás hatásai
 • Címkézés jelensége és kiiktatása a munkaszervezeti kultúrából
 • Perszonalizáció megnyilvánulásai es hatásai a munkában
 • A fókusz es a célt vesztést kiváltó körülmények és azok hatásainak vizsgálata
 • “Nem látja a fától az erdőt” jelenség vizsgálata a mindennapokban

Jobb adni, mint kapni? A visszajelzések technikája munkahelyi környezetben 2015.06.03. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A visszajelzések szerepe a munkában
 • A visszajelzés adásának klasszikus módszere
 • Egyéni átvilágítás: visszajelzés adása, befogadása, elutasítása, kérése
 • Valóban pozitív-e a pozitív visszajelzés?
 • Alternatív módszerek visszajelzések adására
 • Hogyan kérjünk visszajelzést vezetőként?

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Ügyféltípusok az értékesítésben. Miként viselkednek ügyfélként az emberek? 2015.05.27. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Ügyféltípusok és a velük való együttműködési formák
 • A viselkedési típusok megnyilvánulásai az ügyfél-kommunikációban – annak verbális, non-verbális, metakommunikációs aspektusai
 • Visszajelzés szerepei az ügyfélkapcsolat során
 • Az egyes megnyilvánulási formák és azok típusai az ügyfélkapcsolatban
 • Az ügyféltípusoknál alkalmazandó hatásos érvrendszer felépítése

Az érzelmek szerepe a vezetésben 2015.04.30. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Az emóció pszichológiai természete
 • Az érzelem és az ésszerűség határvonaláról általában
 • A döntés fogalma, döntéselméletek
 • Az érzelmi racionalitás, mint paradoxon

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Hogyan legyen önműködő a munkaszervezete? Proaktív munkatársak a munkaszervezetben. 2015.04.17. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A reaktivitás természete (pszichológiai megközelítés)
 • A reaktivitás és a felelősségvállalás kapcsolata
 • Vezetői provokáció a proaktivitás érdekében
 • A proaktivitás természete (pszichológiai megközelítés)

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A munkatársak közötti szinergia: Alapképességek vizsgálata a munkaszervezetben 2015.02.18. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A szinergia alappillérei: emberi alapképességek sajátosságai
 • A szinergia-teszt kitöltése
 • Konfliktusok szerepe munkatársi kapcsolatok terén
 • Konfliktuskezelési stílusok mérése
 • Az alapképességek és a konfliktusok kezelésének összefüggései
 • Fejlesztési irányok és lehetőségek

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A konfliktusok természete vezetői szemüvegen keresztül 2015.02.02. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A konfliktus szerepe az emberi kapcsolatokban
 • A konfliktus szerepe a munkaszervezetben
 • Konfliktus vagy nézeteltérés?
 • A konfliktusgyűrű modellje
 • Konfliktusgenerálási eszközök

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A döntéshozatali technikák vezetőknek 2015.01.19. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A döntés jelentősége
 • Döntéshozatali modellek
 • A döntéshozatalhoz szükséges képességek
 • Objektív elvek a döntéshozatali rendszerekben
 • Tudatos technikák az önjáró döntéshozatali rendszer kialakításához

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A sztenderdek sztenderdje: hogyan válhat egy munkaszervezet állandó jobbítóvá? 2014.11.12. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A hatékony sztenderdizálás alapjai
 • A szabályok: szükséges rossz, vagy előrevisznek?
 • Az állandó jobbítás elvei a munkaszervezetben
 • A sztenderdizálás eszközei: hogyan lehet olyan szabályokat alkotni, amivel a munkatársai is tudnak azonosulni?
 • A sztenderdizálás rendszere: folyamatok és személyek

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A projektmenedzsment emberi oldala: mitől sikeres egy projektcsapat? 2014.10.29. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Sikerkritériumok egy projektcsapat életében
 • Tipikus viselkedési minták és hátterük
 • Az együttműködő projektcsapat kódexe
 • Hasonlóság és különbözőség egyensúlya a projektcsapatban
 • Eszközök a projektcsapat összeállítására: kiválasztás, értékelés, visszajelzés
 • A vezető szerepe a sikeres projektcsapat működésében

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Motivációs rendszer kialakítása a munkaszervezetben 2014. 07. 11. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mélyebben megismeri a motivációs mozgatórugókat, és ezeket saját munkatársai kapcsán is kamatoztatni lesz képes
 • Megtanulja felszabadítani a motivációs erőket
 • A munkatársak elkötelezettségét erősítheti ezáltal

Személyes márkaépítés vezetőknek 2014. 03.04. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Növeli vezetői hatékonyságát az új vezetői megoldások, modellek megismerése által
 • „Brand”-jének felépítését elősegíti a márkaépítés és a vezetői szerep átalakítása közti analógiák megtalálása és a gyakorlati konzekvenciák levonása

Szervezeti kultúra építésének alapjai a munkaszervezetben 2014. 02. 07. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A workshop során a résztvevők és a tréner közös munka keretében meghatározza a mentoring definícióját
 • Célunk egy jól működő mentoring rendszer alapjainak lefektetése, a mentoring legfontosabb irányelveinek rögzítése
 • A jó mentor tulajdonságainak meghatározása. Jó gyakorlatok a mentoring világából

Érvelés- és tárgyalástechnika vezetőknek 2013. 11. 26. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Érvcsoportok áttekintése (logosz, páthosz, éthosz)
 • Érvtípusok áttekintése (pl.: argumentum ad populum, proaktivitást motiváló érvek, stb.)
 • Gyakorlati feladatok az érvcsoportokkal, illetve érvtípusokkal kapcsolatban
 • Hat szín kalap modell felhasználásával egy érvelési verseny, először semleges, majd éles területen

A vezető, mint tréner és coach 2013. 10. 30. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A program célja, hogy megismerje a vezetői folyamatok lényegét és azt a hétköznapokban beváltható kompetenciaként használni tudja
 • Lehetőséget biztosítunk, hogy a munkatársak lehetséges fejlesztési területeit megismerhesse
 • Jöjjön el, hogy megismerje, hogyan tudja a hibamentességet munkaszerveztében kialakítani

A gondolkodás 12 alaptörvénye 2013. 10. 01. LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mert utat akar építeni a gondolkodásának
 • Mert helyes cselekvés csak helyes gondolkodási folyamatot követhet, ezért a gondolkodási folyamatokat kell megerősíteni
 • Amennyiben a logikai és a kreatív gondolkodási folyamatait egyaránt keretbe helyezné és megismerne erre alkalmas axiómákat, alaptörvényeket
 • Amennyiben érzi, hogy a gondolkodási, a kommunikációs és a cselekvési alapképességek egymással kölcsönhatásban vannak és a személyiségben lévő arányaik alakíthatóak, de nem ismer erre módszereket
 • Amennyiben kevés a cselekvési potenciál a környezetében, munkaszervezetében és ennek gyökerét szeretné megváltoztatni, és tudja vagy érzi, hogy ez a gondolkodási folyamatokban keresendő
 • A megelőzési kultúra alapja az, hogy a munkatársak és vezetők gondolkodnak

Ötletgenerálási technikák az innovációért 2013. 06. 17. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Egyéni átvilágítás
 • A résztvevők egy egész napos projektfeladat keretében fokozatosan elsajátítják a kreativitást beindító módszereket, amelyeket helyben, csapatokban ki is próbálnak
 • A nap során a kipróbált módszerek az egyéni kreativitás beindítását szolgálják, majd a nap végére mindenki összeállítja a számára leghasznosabb eszköztárat, amelyet a saját munkaszervezetébe visszatérve a szervezeti innováció motorjaként használhat

Személyes márkaépítés vezetőknek 2013. 05. 06. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A márkák szerepe napjainkban
 • Híres személyek útja a márkáig
 • A márka, mint reprezentáns differencia
 • A márkaépítés módszerei
 • A márka és a vezetői szerep kapcsolata
 • A márkaépítés és a vezetői szerep átalakításának kapcsolata

Hogyan tegyük hatékonnyá szervezetünk értékteremtését? Az értékteremtés 10 alaptörvénye 2013. 04. 30. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Jöjjön el, ha irányt szeretne adni szervezete értékteremtési rendszerének
 • Jöjjön el, ha tudja, egy jó ötlet mit sem ér addig, amíg nem lehet üzletileg megvalósítani és a megvalósításnak erős alapot akar teremteni
 • Jöjjön el, ha a következő folyamatok valamelyikével közvetlen kapcsolatban áll és fejleszteni szeretné azokat: értékesítés, kampánytervezés és kampányfolyamatok, pénzügyi tervezés, terméktervezés

Hogyan változtassuk meg munkatársaink hozzáállását? Hozzáállás 12 alaptörvénye 2013. 04. 17. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Jöjjön el, ha úgy érzi vezetőként, hogy nem tud mit tenni munkatársai hozzáállásával, annak fejlesztésével
 • Jöjjön el, ha vezetőként sokszor hallja munkatársaitól, hogy nem az ő saját hozzáállásukkal kell kezdeni valamit, hanem a Máséval. Mert ha a Másik megváltozik, akkor változnak meg ők maguk is
 • Jöjjön el, ha munkatársaitól rendszeresen hallja az alábbi mondatokat: „miért éppen én…?”, „már megint nekem kell…”, „én pont annyit dolgozom, mint más”

Time Controlling – személyes hatékonyság fejlesztése: Az idő uralása 2013. 03. 25. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Egyéni átvilágítás
 • Lehetséges prioritási szempontok számbavétele
 • Egyszerűsítés: a gyakorlatban használható koncepciók megvizsgálása
 • A klasszikus sürgős-fontos mátrix előnyei, cáfolata
 • A kontrollszintek fogalma, szerepe
 • A prioritási elvek és azok működése egyéni és szervezeti szinten
 • Időrabló tényezők

Érv a meggyőzésért – Érveléstechnika a gyakorlatban 2013. 02. 18. – LEZÁRULT PROGRAM! 

 • Érvcsoportok áttekintése (logosz, pátosz, éthosz)
 • Érvtípusok áttekintése (pl.:argumentum ad populum, proaktivitást motiváló érvek, stb.)
 • Gyakorlati feladatok az érvcsoportokkal, illetve érvtípusokkal kapcsolatban
 • Hat szín kalap modell felhasználásával egy érvelési verseny, először semleges, majd éles területen.

Brainstorming technikák a hatékonyabb egyeztetés érdekében 2013. 01. 30. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Brainstorming és kreativitás
 • Módszerek típusai
 • Példa módszerek
 • Mitől működnek a brainstorming technikák?
 • Miért éri meg időt fordítani brainstormingra?

A szervezeti identitás – munkatárs és munkaszervezet összhangja 2013. 01. 23. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Világosan látni kell, hogy egy munkaszervezet identitását meghatározó kérdések nem feltétlenül tevékenységi körökhöz igazodnak. A kérdésekre adott válaszok már igen, viszont annak egyértelműnek kell lennie, hogy például egy munkaszervezet (bármivel is foglalkozik) víziója, terméke, identitását meghatározó kategóriák.

A sztenderdizálás forradalma – 2013. 01. 10. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A sztenderdizálás fogalma:jelentés és jelentőség
 • Sztenderdizálási területek
 • Sztenderdizálási módszerek
 • A sztenderdizálás előnyei
 • Milyen változásokat hozhat a sztenderdizálás?
 • Sztenderdizálás és hatékonyság

Minőség 10 alaptörvénye 2012. 11. 07. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia feladat: a minőség meghatározása
 • A minőség fogalmának új irányai 2013-ban
 • A minőség 10 alaptörvényének előzménye : Crosby 4 alaptörvénye
 • A minőség 10 alaptörvényének magyarázata
 • Koncepcióalkotás arra, hogyan lehet mindezt valósággá tenni a munkaszervezetünkben

Delegálási rendszer létrehozása a munkaszervezetben 2012. 10. 03. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Utat vágni a bozótba: mit jelent valóban a delegálás?
 • Viszonya a megállapodáskötéshez, döntéshozatalhoz, sztenderdizáláshoz
 • Delegálásra épülő döntéshozatali rendszer működése
 • Delegálási folyamatok a munkafolyamatok működési rendszerében (folyamat, szervezet)
 • Hogyan kezdődik a delegálási rendszer bevezetése? A javaslattételi folyamatok automatizálása a munkaszervezetben
 • Delegálási rendszer létrehozása
 • Javaslattételi kultúra kialakítása
 • Értékszemléleti alapok
 • Megállapodáskötési kultúra kialakítása

Mérőszámok és mutatószámok rendszere a munkaszervezetben 2012. 06. 18. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mérőszámok és mutatószámok szerepe a hatékonyság szempontjából
 • Mi a különbség mérőszám és mutatószám között?
 • Mérőszámok és mutatószámok fajtái
 • Mérőszámok és mutatószámok a munkaköri koncepció összeállításának szemszögéből
 • Műszerfalak szerepe az egyezőség és eltérés nyomonkövetésében

A vezetői szerep újratervezése 2012. 06. 05 – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia gyakorlat:mit csinálnak a résztvevők vezetőként?
 • A 7 vezetői cselekvésről: az elmúlt 40 év klasszikus felfogása szerint miből áll a vezetői szerep?
 • A vezet, szervez, irányít, ellenőriz, koordinál, tervez, dönt zsákutcája
 • A menedzsment, a menedzser és a vezető fogalmának átalakulása
 • Új vezetői felfogás: a vezetői inputok kontrollja
 • Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a vezetőnek?
 • Milyen kompetenciák megszerzését támogatja a vezető ?

Networking, avagy a modernkori üzleti varázspálca 2012. 06. 01. – LEZÁRULT PROGRAM! 

 • A networking, a tudatos üzleti kapcsolatépítés alapjai
 • Kapcsolat – és üzletépítés cégen belül
 • Stratégiai partnerségek
 • Személyes találkozó, amelyből 2-4 üzleti lehetőség jön létre számomra

7 lépcsős projekttervezési modell 2012. 04. 25. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A projekt és a projekció fogalma és viszonya egymáshoz
 • Koncepció alkotás
 • Erőforrások tervezése
 • Sztenderdek
 • Megvalósítás folyamatának tervezése

Ötletgenerálási módszerek az ügyfélszerzésre 2012. 04. 16. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Ötletgenerálás: alapok és szabályok
 • De Bono módszerei: véletlen szavak és provokáció
 • De Bono módszerei: hogyan használjuk a Hat Kalapot ötletgenerálásra?
 • Az agy és ami mögötte van: brainstorming, brainwriting, brainmapping
 • Csapat és kreativitás: további módszerek

Korrupciós pontok a munkaszervezetben 2012. 03. 29. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A korrupció fogalmának tisztázása
 • Korrupciós pontok összegyűjtése a mindennapi munkavégzésből
 • A korrupciós pontok koncepciójának megalkotása
 • A korrupciós pontok koncepciójának vizualizálása

Munkakörök újratervezése a munkaszervezetben 2012. 03. 13. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A munkakör koncepciója
 • Munkaköri folyamatok feltérképezése
 • A helyettesítés rendszere
 • Munkakörhöz tapadó vertikális kompetenciák
 • Munkaköri műszerfal készítése (legfontosabb mutatószámok meghatározása)

Közigazgatási intézmények szervezeti működési rendszerének megújítása 2012. 02. 13. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A piramismodell hibái és megújítási lehetőségei
 • Szervezetrendszer, működési rendszer és értékteremtési rendszer meghatározása a közigazgatási intézményekben
 • Iránytű-modell, Front office, Back office, Mátrix modell meghatározása és alkalmazása
 • Szabályalkotási módszerek és azok gyakorlati alkalmazása

Munkához való hozzáállás megváltoztatása a magyar munkaszervezetekben 2012. 01. 31. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mit ad a munkatárs a munkavégzéshez?
 • Koncepcióalkotás: mely értékelvek mentén kell megerősíteni a magyar munkaszervezetet
 • Értékszemlélet és hozzáállás egymástól való megkülönböztetése, elkülönítése
 • Mi a kompetencia és milyen viszonyban áll a hozzáállás és értékszemlélet fogalmával?
 • Fejleszthető-e a munkaszeretet, az elkötelezettség vagy a maximalizmus?
 • Mit és hogyan fejlesszünk a munkaszervezetünkben?

A sales 10 axiómája 2012. 01. 17. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Elégedett ügyfelek
 • Robusztus technikák elsajátítása az igényteremtésre

A Magyary-féle közigazgatási elképzelés adaptációja napjaink közigazgatásában 2011. 12. 01. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Napjaink közigazgatását meghatározó faktorok
 • Közigazgatás – Közszolgálat – Ügyfélszolgálat
 • A közigazgatás hatékonysága VAGY jogállamiság/A közigazgatás hatékonysága ÉS jogállamiság
 • A közigazgatásba dolgozók minősítése
 • A közigazgatás szervezeti, működési megújulásának kérdései

Prioritási rendszer a munkaszervezetben 2011. 11. 08. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia: az időgazdálkodás fogalma és koncepciója (stratégia, rendszer, módszer)
 • Koncepcióalkotás gyakorlat: fontosság/sürgősség, munkafolyamatok súlyozása (lényeges és kevésbé lényeges), irányelvek meghatározása
 • A munkafolyamatok időbeni sorrendjének meghatározása: a prioritás fogalmának újragondolása és egységes prioritási elvek a munkaszervezetben
 • A kontrollszint fogalmának meghatározása és szabályalkotási gyakorlat a munkafolyamatok sorrendjének meghatározása
 • Tüneti kezelés helyett a proaktív megelőzési rendszer meghatározása

A kommunikáció 10 alaptörvénye 2011. 10. 06. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A kommunikációs területek és kompetenciák meghatározása a munkaszervezetben
 • Kiinduló helyzet a kommunikációs alaptörvényekhez: a munkaszervezet azonosságának értékelveinek meghatározása
 • A 10 kommunikációs alaptörvény meghatározása
 • Transzparencia: a saját munkaszervezet elemzése a 10 alaptörvény tükrében
 • Cselekvési program a saját kommunikációs alaptörvények meghatározására és a munkaszervezet egységesítésére

A megállapodáskötések 12 fő szabálya a munkaszervezetekben 2011. 06. 09. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia feladat: a megállapodáskötés fogalmának és folyamatának meghatározása
 • Best Practice módszerek a megállapodáskötésre
 • A megállapodáskötés 12 fő szabályának meghatározása
 • Koncepció alkotás arra, hogyan tudja ezt bevezetni a munkaszervezetében

A minőség 10 alaptörvénye 2011. 06. 06. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia feladat: a minőség meghatározása
 • A minőség fogalmának új irányai 2011-ben
 • A minőség 10 alaptörvényének előzménye: Crosby 4 alaptörvénye
 • A minőség 10 alaptörvényének magyarázta
 • Koncepcióalkotás arra, hogyan lehet mindezt valósággá tenni a munkaszervezetünkben

A bűvös nyolcas Cselekvési rendszer a munkaszervezetekben 2011. 05. 30. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia feladat: mit jelent dolgozni?
 • A munkavégzés pofonegyszerű koncepciójának meghatározása
 • A munkavégzés 8 cselekvési folyamatának feltérképezése
 • A 8 cselekvési folyamat Best Practice módszereinek meghatározása
 • Koncepcióalkotás arra, hogyan cseréljük le a mindennapokat a korszerű gyakorlatra a munkatársak körében

A szervezeti működés 10 alaptörvénye 2011. 05. 24. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A vezetői célok feltérképezése a szervezeti működésben
 • A korszerű szervezeti működés koncepciójának meghatározása
 • Mi lehet a 10 alaptörvény?
 • Mi a 10 alaptörvény?
 • Hogyan kell és lehet az értékelveket belevinni a mindennapi működésbe?

A hatékonyság koncepciója és mérése a munkaszervezetben 2011. 05. 19. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A hatékonyság jelentése a munkavégzésben
 • A hatékonyság új koncepciója
 • Az értékteremtési (üzleti) hatékonyság meghatározása és koncepciója
 • A működési hatékonyság koncepciója
 • A szervezeti hatékonyság koncepciója
 • Az egyéni hatékonyság koncepciója
 • A vezetői hatékonyság koncepciója

Az értékesítés 10 axiómája – 2011. 05. 11. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Állítások az értékesítésről

Teljesítményértékelési rendszer vezetőknek 2011.05.03. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A teljesítményértékelési rendszer fogalmának átvilágítása és új koncepciója
 • A teljesítményértékelés területeinek meghatározása
 • Az egyéni teljesítményértékelés
 • A szervezeti- és projekt teljesítményértékelés
 • A DFT-modell

Edward de Bono: A gondolkodás 12 alaptörvénye 2011. 04. 27. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mindig légy konstruktív
 • Gondolkodj lassan, és próbálj mindent olyan egyszerűen csinálni, ahogy csak lehet
 • Válaszd el az egódat a gondolkodást, légy képes hátralépni és egy pillantást vetni saját gondolkodásodra
 • Mit csinálok most? Mire fókuszál a gondolkodásom, és mi a célja ?
 • Légy képes váltani a gondolkodásodban. Tudd, mikor szükséges a logika, mikor a kreativitás, és mikor kell információkat gyűjteni
 • Mi a gondolkodásom eredménye – miért hiszem, hogy működni fog?
 • Az érzelmek fontos részét képezik a gondolkodásnak, de csak a kutatás után következhetnek, nem előtte
 • Mindig keress más lehetőségeket, új felfogásokat és ötleteket
 • Légy képes váltani az áttekintő és a részletes gondolkodás között
 • Ez “lehet” vagy “kell” ? A logika csak annyira lehet megfelelő, mint a felfogás és az információ, amire épül
 • Lehet, hogy az eltérő nézőpontok eltérő felfogáson alapulnak
 • Minden cselekvés következménnyel jár, valamint hatással van az értékekre, a minket körülvevő emberekre és világra

Tárgyalástechnika: mire jó a testbeszéd? 2011. 02. 22. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A testbeszéd szerepe életünkben: ösztönös, a személyiséget tükröző megnyilvánulások
 • Testjelek csoportjai, működésük
 • Testbeszéd megfigyelése és következtetések tárgyalási helyzetben
 • Szituációs gyakorlatok, közös megfigyelések, a testbeszéd próbára tétele
 • A figyelem edzése a testjelzések érzékeléséhez
 • Önfejlesztési tanácsok

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A virtuális monopólium titka 2011. 02. 14. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Az internetes kereskedelem alapjai, helyzete
 • A pénztermelő weboldalak struktúrája (ergonómia, szövegírás)
 • Az email marketing alapjai
 • Social media
 • Forgalomgenerálás
 • Mérés, elemzés, következtetés,
 • Gyakorlati etap

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Adósságmenedzsment és likviditáskezelés 2011. 02. 09. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Hazai önkormányzatok az elmúlt években jelentős mértékben növelték adósságaikat, elsősorban kötvénykibocsátásokon keresztül.
 • Van kiút az adósságcsapdából?
 • Mik a lehetőségek?
 • A szabad pénzeszközöket miben érdemes tartani ?

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


KJT, KTV – Analízis 2011. 02. 04. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (ktv.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (kjt.) radikális változásai.

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


KET – Analízis 2011. 01. 24. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A szakhatóságok rendszerének változása
 • A kapcsolattartás új jogintézményeinek problémái, alapjai
 • A határidő-csúszás sajátos “szankcionálásának” nehézségei, problémái
 • Az ügyféli jogállás új szabályai és az ügyféli jogállás tárgyában hozandó végzés keretei
 • A jogutódlás sajátos szabályozása a Ket.-ben
 • A közlés és a kézbesítési védelem
 • A hatósági döntés valódi tudományos jelentősége
 • A jogorvoslati rendszer tudományos alapjai és összefüggései
 • A végrehajtás bonyolult rendszere, új szabályai
 • A hatósági ellenőrzés eljárási szabályainak visszautalása a helyszíni szemlére ( jó-e ez így, elegendő-e így?)
 • A hatósági szerződés
 • Az elektronikus ügyintézés
 • Kérdések-válaszok

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A vezetői szerep átváltozása 2011. 01. 13. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Transzparencia gyakorlat: mit csinálnak a résztvevők vezetőként ?
 • A 7 vezetői  cselekvésről: az elmúlt 40 év klasszikus felfogása szerint miből áll a vezetői szerep?
 • A vezet, szervez, irányít, ellenőriz, koordinál, tervez, dönt zsákutcája
 • A menedzsment, a menedzser és a vezető fogalmának átalakulása
 • Új vezetői felfogás: a vezetői inputok kontrollja
 • Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a vezetőnek?
 • Milyen kompetenciák megszerzését támogatja a vezető?

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Marketing józan ésszel 2010. 11. 25. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Mi a marketing és hogyan segíthet nekünk?
 • Marketing definíciók bonyolultan és egyszerűen
 • A marketing eszközrendszer
 • Nem adhatunk el mindenkinek: A piacszegmentáció lényege a gyakorlatban
 • Vásárlói magatartás modellek és hasznosításuk
 • A pozicionálás kora: legyünk mások, mint mások!
 • Pozicionálási stratégiák a 4P segítségével
 • Stratégiai tervezés
 • Misszió, vízió
 • A promóciós avagy marketingkommunikációs mix
 • Reklámtervezés alapok

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A Lean rendszer alkalmazása irodai környezetben Hogyan működik a Kaizen? 2010. 11. 15. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A lean fogalmának tisztázása
 • Megtanulni fókuszálni a változásra
 • Központi kérdések és az értékáram
 • Néhány fontos eszköz és módszer
 • Szervezeti teljesítmény fokozása Lean által

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A kommunikáció 10 alaptörvénye 2010. 11. 11. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A kommunikációs területek és kompetenciák meghatározása a munkaszervezetekben
 • Kiinduló helyzet a kommunikációs alaptörvényekhez: a munkaszervezet azonosságának és értékelveinek meghatározása
 • A 10 kommunikációs alaptörvény meghatározása
 • Transzparencia: a saját munkaszervezet elemzése a 10 alaptörvény tükrében
 • Cselekvési program a saját kommunikációs alaptörvények meghatározására és a munkaszervezeti egységesítésére

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Személyiségfejlesztés a munkaszervezetben 2010. 11. 02. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A HR és a személyiségelméletek
 • Érzelmi intelligencia
 • Egy kis saját élmény
 • A szervezet személyisége, a szervezeti kultúra

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Fejlesztési stratégiák a munkaszervezetben 2010. 10. 25.  – LEZÁRULT PROGRAM!

 • Hagyományos fejlesztési stratégiák feltárása és gyenge pontjaik – Az állandó újrakezdés zsákutcája
 • Benchmarking, Best Practice, fejlesztési modellek a munkaszervezetben
 • Kik a motorjai a fejlesztési rendszernek a munkaszervezetben? A munkavégzés új mércéje: nem jól, hanem jobban dolgozni
 • A fejlesztés fogalmának új koncepciója: munkát végezni, tanulni, fejlődni, sztenderdizálni
 • Új fejlesztési stratégiák meghatározása

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


Megfelelő embert a megfelelő helyre! Munkagrafológia egy napban 2010. 10. 19. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A munkaügyi grafológia területei és lehetőségei
 • A kézírás, mint “agyírás”
 • “Egy jel nem jel”
 • “Szimbolikus névjegykártya”
 • “Zseni vagy más?”
 • “Hol a határ?”
 • “Kockázat tényezők”
 • Híres és hírhedt írások, aláírások
 • Speciális aláírás tesztek

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!


A piramis modell végnapjai, Munkaszervezetek vezetésének átalakulása 2010. 10. 11. – LEZÁRULT PROGRAM!

 • A piramismodell analízise: miért dolgoznak piramismodellben a résztvevők?
 • A piramismodell végnapjai, miért kell a piramismodellből kilépni?
 • A gondolkodási folyamatok elhalása piramisműködésben
 • De mi lép a piramismodell helyére? A gömbmodell
 • Mit csinál a vezető, ha kilép a piramismodellből?

Ajánlatunk megtekintéséhez kattintson ide!